Aktualności

30 sierpnia 2021
CUS nadal przyjmuje wnioski na przewozy stałe w Warszawie w 2021r.

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” nadal przyjmuje wnioski na specjalistyczny przewóz osób z niepełnosprawnościami (tzw. „kursy stałe”), organizowany przez m.st. Warszawa. Przewozy stałe realizowane są w od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00 (godz. 22.00 zakończenie kursu), minimum 4 dni w tygodniu przez 4 tygodnie w miesiącu (z wyłączeniem dni świątecznych). Miesięczny koszt abonamentu za przejazdy stałe […]

więcej
22 lipca 2021
Opublikowano listy samorządów, które realizują Program „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikował na swojej stronie internetowej listy jednostek samorządu terytorialnego, które podpisały umowy i realizują Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (kliknij tutaj) oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 (kliknij tutaj). Na 2857 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (w tym 2477 gmin oraz 380 powiatów), 678 […]

więcej
14 czerwca 2021
Program "Sportowo blisko domu do 2025"

W ramach Strategii #Warszawa2030  zostały wyznaczone 4 cele strategiczne: Odpowiedzialna wspólnota Wygodna lokalność Funkcjonalna przestrzeń Twórcze środowisko Aby zrealizować cel strategiczny #2 wyznaczono 4 cele operacyjne: 2.1 Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań |  2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu |  2.3. Korzystamy z usług blisko domu |  2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla […]

więcej
24 maja 2021
Konsultacje społeczne ustawy o ekonomii społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konsultacje projektu ustawy o ekonomii społecznej. Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 21 czerwca 2021 r. poprzez wypełnienie tabeli i przesłanie jej na adres e-mail  konsultacje.es@mrips.gov.pl. Jak czytamy na stronie internetowej MRiPS: Ekonomia społeczna to taki rodzaj działalności, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie, a sprawy związane z […]

więcej
10 maja 2021
Projekt „Stawiamy na pracę” realizowany przez Fundację Fuga Mundi

Projekt „Stawiamy na pracę” jest skierowany do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim (bez względu na rodzaj niepełnosprawności), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego, w wieku aktywności zawodowej i pozostających bez zatrudnienia. Głównym celem projektu jest wprowadzenie osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy. W […]

więcej
14 kwietnia 2021
Uchwała Sejmu RP ws. wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu

W dniu 14 kwietnia 2021 r. posłowie Sejmu RP przez aklamację podjęli uchwałę ws. wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu. W tym samym dniu uchwałę poparli również Senatorowie. Jak czytamy w uchwale: „Sejm RP, mając na uwadze troskę o potrzeby ponad miliona obywateli – osób w spektrum autyzmu, ich rodzin i opiekunów, uznaje, […]

więcej
13 kwietnia 2021
Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 w Polsce

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w dniu 25 lutego 2021 r. pod pozycją 218 została opublikowana Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Tekst Uchwały znajdziesz tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210000218 Liczący […]

więcej
15 marca 2021
Ruszyły zgłoszenia do kursów stałych (abonamentowych) specjalistycznego transportu w Warszawie

M. St. Warszawa zaprasza osoby uprawnione do składania w dniach od 15 do 31 marca 2021 r. formularzy na usługę przewozów stałych (abonamentowych) w ramach specjalistycznego transportu osób z niepełnosprawnościami. Oferta jest skierowana do dorosłych mieszkańców Warszawy posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równoważnym). Zgodnie z „Regulaminem przewozów” usługa jest […]

więcej
4 marca 2021
Nowa Strategia rozwiązywania problemów społecznych 2030 w M. St. Warszawa – trwają konsultacje!

M. St. Warszawa opracowało projekt Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2030, który przekazuje do konsultacji zarówno organizacjom pozarządowym, jak i mieszkańcom Warszawy. Celem Strategii rozwiązywania problemów społecznych jest doskonalenie wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji, m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, które potrzebują pomocy w funkcjonowaniu, opiekunów i opiekunek osób, które wymagają całodobowej pomocy. […]

więcej
17 lutego 2021
Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 do dnia 22 lutego 2021 r.

Na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie w perspektywie 2021 – 2027?  Jakie polityki spójności zostały określone na lata 2021 – 2027? Czy są uwzględnione działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami? 18 stycznia br. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Spośród sześciu celów polityki spójności […]

więcej
Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl