Opublikowano listy samorządów, które realizują Program „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikował na swojej stronie internetowej listy jednostek samorządu terytorialnego, które podpisały umowy i realizują Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (kliknij tutaj) oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 (kliknij tutaj).

Na 2857 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (w tym 2477 gmin oraz 380 powiatów), 678 samorządów podpisało i realizują Program opieki wytchnieniowej (co stanowi 23,73 % wszystkich samorządów), zaś 740 samorządów podpisało i realizują Program asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (25,90 %).

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność