Ruszyły zgłoszenia do kursów stałych (abonamentowych) specjalistycznego transportu w Warszawie

M. St. Warszawa zaprasza osoby uprawnione do składania w dniach od 15 do 31 marca 2021 r. formularzy na usługę przewozów stałych (abonamentowych) w ramach specjalistycznego transportu osób z niepełnosprawnościami. Oferta jest skierowana do dorosłych mieszkańców Warszawy posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równoważnym). Zgodnie z „Regulaminem przewozów” usługa jest przeznaczona dla osoby, która nie jest w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego ze względu na niepełnosprawność ruchową; pierwszeństwo mają osoby, które poruszają się na wózku.

Przewozy będą realizowane od 4 maja 2021 r. Skorzystanie z usługi możliwe będzie po wypełnieniu i złożeniu kompletnego formularza zgłoszeniowego. Liczy się kolejność zgłoszonych, kompletnych wniosków (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/cus/aktualnosci/zgloszenia_kursy_stale_specjalistyczny_transport_OzN

Kontakt telefoniczny w sprawie kursów stałych (abonamentowych): od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00 pod numerem telefonu: (22) 277-49-92.

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl