Uchwała Sejmu RP ws. wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu

W dniu 14 kwietnia 2021 r. posłowie Sejmu RP przez aklamację podjęli uchwałę ws. wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu. W tym samym dniu uchwałę poparli również Senatorowie.

Jak czytamy w uchwale: „Sejm RP, mając na uwadze troskę o potrzeby ponad miliona obywateli – osób w spektrum autyzmu, ich rodzin i opiekunów, uznaje, że państwo powinno im stwarzać godne warunki do życia i pracy. Żeby to umożliwić, Sejm RP wspiera rozwiązania systemowe pozwalające na kreowanie kompleksowej polityki skierowanej do wszystkich tych osób”, a także: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje za ważną realizację strategii niwelowania barier mentalnych, organizacyjnych i finansowych przez rozwinięcie obecnego systemu opieki nad osobami w spektrum autyzmu, tak aby urzeczywistnić ich prawa we wszystkich obszarach życia z uwzględnieniem poziomu ich funkcjonowania. Każdej osobie w spektrum autyzmu należy umożliwić godne i możliwie samodzielne funkcjonowanie w dorosłości, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji włączającej, równych szans na rynku pracy oraz nowoczesnego systemu opieki i wsparcia.”

Oprócz Karty Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 sierpnia 1997 r. oraz Karty Praw Osób z Autyzmem z dnia 12 lipca 2013 r., jest to kolejna uchwała Sejmu RP na rzecz osób ze spektrum autyzmu.

Tekst uchwały Sejmu w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu znajdziesz tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/1081_u/$file/1081_u.pdf

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność