Projekt „Stawiamy na pracę” realizowany przez Fundację Fuga Mundi

Projekt „Stawiamy na pracę” jest skierowany do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim (bez względu na rodzaj niepełnosprawności), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego, w wieku aktywności zawodowej i pozostających bez zatrudnienia.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy. W ramach projektu każdy uczestnik profesjonalną pomoc w znalezieniu zatrudnienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Uczestnicy będą mogli skorzystać z m.in.  indywidualnego poradnictwa zawodowego i prawnego, warsztatów aktywizacji zawodowej, pośrednictwa pracy, czy wsparcia trenera pracy. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy będą mieli możliwość m.in. odbycia stażu zawodowego (wraz z otrzymaniem stypendium stażowego), udziału w szkoleniach zawodowych (i otrzymaniem stypendium szkoleniowego), zwrot kosztów dojazdu na oferowane formy wsparcia.

Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2021 r. - 31.03.2024 r.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje na temat projektu:

Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie, przy ul. Krochmalnej 13/1, tel. 81 534-82-90, e-mail: praca@ffm.pl.

Informacji udziela p. Oleksandra lub p. Małgorzata

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność