Program "Sportowo blisko domu do 2025"

W ramach Strategii #Warszawa2030  zostały wyznaczone 4 cele strategiczne:

  1. Odpowiedzialna wspólnota
  2. Wygodna lokalność
  3. Funkcjonalna przestrzeń
  4. Twórcze środowisko

Aby zrealizować cel strategiczny #2 wyznaczono 4 cele operacyjne:

2.1 Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań |  2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu |  2.3. Korzystamy z usług blisko domu |  2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu.

Obecnie trwają konsultacje społeczne dla celu operacyjnego 2.2.Program sportowo blisko domu do 2025 roku. Z projektem programu możesz zapoznać się tutaj.

Przedstawiony Program koncentruje się na 3 obszarach:

  1. Mamy dostęp do różnorodnych miejsc aktywności fizycznej blisko domu,
  2. Mamy dostęp do różnorodnej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych blisko domu,
  3. Jesteśmy informowani i zachęcani do aktywności fizycznej blisko domu oraz do prowadzenia zdrowego trybu życia.

Jeśli masz uwagi do przedstawionego programu, zgłoś je:

a) podczas dyżurów telefonicznych z Koordynatorem programu p. Katarzyną Szymańską-Stułka pod nr tel. 22 443 24 87:
– 16 czerwca 2021, w godz. 16-19
– 21 czerwca 2021, w godz. 9-15

b) wysyłając uwagi/komentarze do programu na adres: sport@um.warszawa.pl

Konsultacje trwają od 4 do 25 czerwca 2021 r.

Wydarzenie dostępne jest na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/events/587296995577272/

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność