CUS nadal przyjmuje wnioski na przewozy stałe w Warszawie w 2021r.

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” nadal przyjmuje wnioski na specjalistyczny przewóz osób z niepełnosprawnościami (tzw. „kursy stałe”), organizowany przez m.st. Warszawa. Przewozy stałe realizowane są w od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00 (godz. 22.00 zakończenie kursu), minimum 4 dni w tygodniu przez 4 tygodnie w miesiącu (z wyłączeniem dni świątecznych). Miesięczny koszt abonamentu za przejazdy stałe wynosi 180 zł płatne u przewoźnika.

Usługi przewozowe są realizowane przez Usługi Transportowe Marek Włastowski. Wszelkie informacje w zakresie spraw związanych z korzystaniem z przewozów, można uzyskać pod numerami telefonów Przewoźnika: (22) 298 59 00 lub 720 915 300, a także drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres e-mailowy: bus@specjaltrans.pl. Regulamin realizacji i korzystania ze specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami, organizowanego przez m. st. Warszawa znajdziesz tutaj: Regulamin transportu dla osób z niepełnosprawnościami.

Kursy wykonywane są przez samochody specjalistyczne dostosowane do przewozu osób na wózkach posiadające windy lub platformy. Uprawnioną do korzystania z przejazdów jest dorosła osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej w stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź równoważne; pierwszeństwo mają osoby, które poruszają się na wózku. Usługa skierowana jest wyłącznie do osób, które faktycznie nie są w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego ze względu na posiadaną niepełnosprawność. Przewoźnik oferuje pomoc  podczas dojazdów „od drzwi do drzwi”. Oznacza to pomoc również w wyjściu z domu, dostaniu się do pojazdu oraz dostaniu się do miejsca do celowego.

Ponadto Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” informuje, iż w dniach od 1 do 29 października 2021 r. będzie można składać formularze zgłoszeniowe na przewozy stałe w 2022 r. W przypadku dodatkowych pytań, należy kontaktować się z p. Magdaleną Olędzką – tel. 22 277 49 88.

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność