Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w 2022 roku

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego i jest realizowany przez:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, które zawnioskowały i uzyskały środki;
  2. organizacje pozarządowe, które otrzymały granty.

Nadzór nad Programem sprawuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Planowane środki przeznaczone na realizację Programu w 2022 r. wynosiły 150 mln zł, jednakże z uwagi na wnioskowane zapotrzebowanie Ministerstwo zwiększyło budżet do 610 mln zł, z czego 501,219 mln zł trafi do samorządów, zaś pozostała kwota ok. 100 mln zł trafi do organizacji pozarządowych.  Dla porównania – w 2021 r. na realizację Programu Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przeznaczono środki w wysokości blisko 144 mln zł.

W dniu 21.12.2021 r. została zaakceptowana i opublikowana lista zatwierdzonych ofert organizacji pozarządowych (tutaj znajdziesz listę) w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2022 na łączną kwotę 92 590 798,41 zł.

Z kolei w dniu 30.12.2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej opublikowała listę rekomendowanych wniosków samorządów – łącznie dla 1129 gmin i powiatów z całej Polski (tutaj znajdziesz listę) na kwotę 507 752 078,00 zł.

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność