Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 w Warszawie

Od 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się realizacja opieki wytchnieniowej w formie całodobowego wsparcia w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. Realizowana w formie 7- lub 14-dniowych pobytów usługa jest w całości finansowana ze środków funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Celem opieki wytchnieniowej jest:

  • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Realizatorami usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego na terenie Miasta Stołecznego Warszawy są:

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie: Opieka wytchnieniowa w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 - Wsparcie (um.warszawa.pl)

Dane kontaktowe do organizatorów:

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”:

Osoba do kontaktu – Beata Gozdek, tel. 22 665 22 39 wew. 102, e-mail: sekretariat@dpskombatant.waw.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”:

Osoba do kontaktu – Justyna Zarecka, tel. 786 856 726, e-mail: socjalni@dpspodbrzozami.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 15.30

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność