Bezpłatne konsultacje medyczne dla dzieci w wieku 2 – 5 lat

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne PRO AUTISM uruchomiło punkt bezpłatnych konsultacji. Oferta adresowana jest do dzieci w wieku od 2 do 5 lat, które nie posiadają diagnozy medycznej.

Rodzice niepokojący się rozwojem swoich dzieci mogą zgłaszać się pod numerem telefonu:  602 787 584.

Celem konsultacji jest ustalenie bądź wykluczenie wskazań do pogłębionej diagnozy medycznej. Specjaliści Centrum Pro Autism udzielą również informacji dotyczących trybu uzyskiwania orzeczeń i opinii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, orzeczeń o niepełnosprawności, praw dziecka w placówkach edukacyjnych i obowiązku tychże placówek w stosunku do dzieci.
Więcej informacji na stronie: http://www.leczeniesrodowiskowe.pl/

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność