Program S-A-M moduł „Dostępne mieszkanie”

Samorządy powiatowe we współpracy z PFRON realizują program ,,Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”. Moduł ,,Dostępne mieszkanie’’ kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają w mieszkaniu bariery ograniczające w codziennym funkcjonowaniu. Program zakłada możliwość uzyskania dofinansowania  do zmiany mieszkania celem zapewnienia dostępności architektonicznej.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami:

  • posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
  • które złożą oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,
  • które złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do zamieszkiwanego lokalu,
  • które nie ukończyły 65 roku życia w momencie składania wniosku.

Wniosek można złożyć nie później niż do dnia 31.12.2024 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegóły dostępne są na stronie PFRON (kliknij tutaj).

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność