Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami i Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 r.

23 grudnia 2022 r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował listę rekomendowanych ofert w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023, zaś w dniu 30 grudnia 2022 r. oferty w ramach programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2023.

W ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” zaakceptowano oferty na łączną wartość 104 997 308,12 zł, zaś w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” na wartość – 54 949 902,20 zł.

Listę zatwierdzonych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ofert w ramach programu:

 • „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” znajdziesz tutaj,
 • Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" znajdziesz tutaj.

Informację na temat miejsca lokalizacji działania w ramach programu:

 • „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” znajdziesz tutaj,
 • Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" znajdziesz tutaj.

Dla mieszkańców miasta Warszawy program Asystent będzie realizowany przez 15 organizacji:

 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR",
 • Fundacja SMA,
 • Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku",
 • Polski Czerwony Krzyż,
 • Fundacja Perpetuum Mobile,
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi,
 • Fundacja Agencji Służby Społecznej,
 • Fundacja L'Arche,
 • Fundacja Malwa,
 • Fundacja "Normalna Przyszłość",
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie,
 • Fundacja Onkologiczna RAKIETY,
 • Fundacja "La Fontaine",
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza",
 • Fundacja Edukacji Nowoczesnej

zaś „Opieka wytchnieniowa” przez 6 organizacji:

 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu,
 • Fundacja Onkologiczna RAKIETY,
 • Fundacja Pomocna Dłoń.
 • Fundacja Agencji Służby Społecznej.
 • Fundacja Pociechom.
 • Fundacja Synapsis.
Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność