Ruszyła rekrutacja do Programu Asystent 2023 r. realizowanego przez M. St. Warszawa

Centrum Usług Społecznych M. St. Warszawa prowadzi rekrutację do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2023 r.”. Rekrutacja trwa do 25 kwietnia 2023 r.

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Program skierowany jest do osób mieszkających na terenie Warszawy:

  • Dzieci do roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • Osób z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym lub równoważnym,

Usługi asystenckie świadczone w ramach Programu polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 22 277 49 86 lub 22 277 49 85 albo wysyłając mail na adres: projekt.asystent@um.warszawa.pl

Dokumenty i informacja o rekrutacji znajdują się na stronie: https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/cus-aoon-2023

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność