Dostępne mieszkanie - program wsparcia S-A-M

W ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”, który jest realizowane przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, został uruchomiony moduł „Dostępne mieszkanie”.

„Dostępne mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością oraz:

  • ograniczają Ciebie bariery architektoniczne we własnym domu lub mieszkaniu, przez które nie jesteś w stanie samodzielnie wyjść na zewnątrz,
  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
  • nie ukończyłeś 65 roku życia,

możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Wniosek można złożyć do dnia 31.12.2024 r. lub do wyczerpania środków programu.

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność