Mieszkalnictwo osób w spektrum autyzmu – ankieta do badania potrzeb

W imieniu inicjatywy AUTYZM NA MAZOWSZU zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich osób w spektrum autyzmu i ich bliskich, zamieszkałych na terenie Mazowsza, o wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2023 r. ankiety do badania potrzeb w zakresie potrzeb mieszkaniowych i form wsparcia w tym zakresie.

Priorytetem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi rządzącym, iż idea mieszkań wspomaganych oraz wspólnot domowych jest palącą i kluczową kwestią w kontekście zapewnienia osobom w spektrum autyzmu należytej opieki w sytuacji, gdy zabraknie wsparcia najbliższych, jak również umożliwienia im usamodzielnienia się.

Niezmiernie rzadko zdarza się, aby zarówno osoby w spektrum autyzmu,  jak  i  rodzice lub inni bliscy osób z autyzmem  mieli możliwość zabrania głosu w sprawie rzeczywistych potrzeb dorosłych dzieci oraz swoich własnych. Wzięcie udziału w tej inicjatywie jest cenną okazją do zasygnalizowania władzom, jak ważną kwestią jest mieszkalnictwo wspomagane.

Zbieraniem i opracowaniem danych zajmuje się Fundacja SYNAPSIS, dlatego też ona będzie administratorem Państwa danych. Zebrane dane zostaną przedstawione w Raporcie, który następnie zostanie przedłożony samorządom. Dane liczbowe i jakościowe uzyskane z ankiet  będą podstawą do rozmów z władzami w skali poszczególnych powiatów i całego województwa mazowieckiego. Wszelkie dane osobowe nie zostaną w Raporcie zawarte, będą wyłącznie do informacji Fundacji SYNAPSIS w celu dalszego kontaktowania się w kwestii potrzeb mieszkaniowych.

Link do ankiety: https://forms.office.com/e/hsQn7cqciG 

W przypadku pytań, proszę o kontakt z Panią Małgorzatą Rusek z Fundacji Synapsis – adres e-mail: m.rusek@synapsis.org.pl, tel. 22 825 87 42.

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność