Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 do dnia 22 lutego 2021 r.

Na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie w perspektywie 2021 – 2027?  Jakie polityki spójności zostały określone na lata 2021 – 2027? Czy są uwzględnione działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami?

18 stycznia br. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Spośród sześciu celów polityki spójności jest cel „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”, a w niej m.in. działania „Rynek pracy, zasoby ludzkie”. „Włączenie i integracja społeczna” oraz „Ochrona zdrowia”.

Weź udział w procesie konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021 – 2027! Zgłaszanie uwag do Umowy partnerstwa jest możliwe poprzez wypełnienie do dnia 22 lutego br. formularza. Projekt Umowy partnerstwa znajdziesz klikając tutaj.

Gorąco zachęcamy organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszanie uwag na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym! Im więcej naszych głosów oddamy, tym większa szansa na zwiększenie dotacji na rzecz osób niepełnosprawnych! Liczy się każdy głos! Razem możemy więcej!

Szczegółowe informacje o konsultacjach społecznych.

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność