Nowa Strategia rozwiązywania problemów społecznych 2030 w M. St. Warszawa – trwają konsultacje!

M. St. Warszawa opracowało projekt Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2030, który przekazuje do konsultacji zarówno organizacjom pozarządowym, jak i mieszkańcom Warszawy.

Celem Strategii rozwiązywania problemów społecznych jest doskonalenie wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji, m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, które potrzebują pomocy w funkcjonowaniu, opiekunów i opiekunek osób, które wymagają całodobowej pomocy. Strategia będzie realizowana poprzez programy dotyczące m.in.: ochrony i wsparcia rodzin oraz osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień.

Konsultacje trwają od 12 lutego do 31 marca 2021 r.

Projekt Strategii znajdziesz tutaj: http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/sprs_projekt_do_konsultacji_18i2021.pdf

Informacje o konsultacjach dla mieszkańców: http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/strategia_spoleczna

Informacje o konsultacjach dla organizacji pozarządowych: http://konsultacje.um.warszawa.pl/dla_ngo_strategia_spoleczna

Wyraź swoją opinię! Twój głos się liczy!

Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność