Kierujemy się nadrzędnym celem, jakim jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i
podstawowych wolności.

FUNDACJA NOWA BAJKA

Działamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy indywidualne poradnictwo psychologiczne i informacyjne w zakresie niepełnosprawności. Świadczymy na ich rzecz eksperckie usługi biorąc aktywny udział w inicjatywach doradczych (np. Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności) dbając o korzystne dla nich rozwiązania.  
Włączamy  się w działania ustawodawcze przyczyniające się do poprawy życia osób z niepełnosprawnościami.
Bierzemy czynny udział w konsultacjach społecznych, kierując się nadrzędnym celem, jakim jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności.
O FUNDACJI

NASZA MISJA I CELE

Misją Fundacji NOWA BAJKA jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz podnoszenia jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Chcielibyśmy, aby osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom żyło się w Polsce coraz lepiej. Naszym celem jest ochrona zdrowia, poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pomoc w pokonywaniu ograniczeń związanych z niepełnosprawnością, a także włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami.
WIĘCEJ

Aktualności

14 lutego 2024
Nabór do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w dzielnicy Bielany

Fundacja Malwa ogłasza nabór do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Warszawie przy ul. Balcerzaka 2 (dzielnica Bielany). W ramach pobytu przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej Centrum Opiekuńczo Mieszkalne Malwa oferuje: usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (terapia zajęciowa – zajęcia grupowe, terapia ogólnorozwojowa, wsparcie psychologa), wyżywienie (śniadanie i obiad), pobyt w dni robocze w godzinach 8-16. Oferta jest skierowana […]

więcej
21 grudnia 2023
Problemy ze stroną internetową Fundacji

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż ze względów technicznych strona internetowa Fundacji Nowa Bajka może działać niepoprawnie, tzn. mogą nie wyświetlać się wszystkie zakładki. Pracujemy nad tym, aby usunąć nieprawidłowości.

więcej
17 października 2023
Otwarta wypożyczalnia technologii wspierających dla osób z niepełnosprawnościami

4 września 2023 r. przy PFRON została otwarta wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy, kto ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie sprzętu nie otrzymał ze środków PFRON lub NFZ dofinansowania na zakup […]

więcej
3 października 2023
Mieszkalnictwo osób w spektrum autyzmu – ankieta do badania potrzeb

W imieniu inicjatywy AUTYZM NA MAZOWSZU zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich osób w spektrum autyzmu i ich bliskich, zamieszkałych na terenie Mazowsza, o wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2023 r. ankiety do badania potrzeb w zakresie potrzeb mieszkaniowych i form wsparcia w tym zakresie. Priorytetem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi […]

więcej
20 września 2023
Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym po 1 stycznia 2024 r.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, od 1 stycznia 2024 r. zmianie ulegną zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Od stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało rodzicom lub innym osobom, które opiekują się dzieckiem z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Po […]

więcej
28 sierpnia 2023
Bezpłatna rehabilitacja w domu pacjenta w ramach świadczenia NFZ

Przychodnia Rehabilitacyjna i Specjalistyczna „ETOS-ZDROWIE” przy ul. Muranowskiej 1 w Warszawie zaprasza osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji w swoim domu finansowanej przez NFZ. Aby skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji w domu należy: a) dokonać zgłoszenia: - osobiście pod adresem: Przychodnia Rehabilitacyjna i Specjalistyczna „ETOS-ZDROWIE”, ul. Muranowska 1, Warszawa lub: - […]

więcej
14 lipca 2023
Dostępne mieszkanie - program wsparcia S-A-M

W ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”, który jest realizowane przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, został uruchomiony moduł „Dostępne mieszkanie”. „Dostępne mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością oraz: ograniczają Ciebie bariery architektoniczne we własnym […]

więcej
13 kwietnia 2023
Roczne stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Do 7 maja br. trwa nabór wniosków o stypendia dla rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym. O stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES mogą ubiegać się rodziny, które są w trudnej sytuacji materialnej, deklarujące gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności. Program Pomocy Dzieciom został utworzony w […]

więcej
27 marca 2023
Ruszyła rekrutacja do Programu Asystent 2023 r. realizowanego przez M. St. Warszawa

Centrum Usług Społecznych M. St. Warszawa prowadzi rekrutację do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2023 r.”. Rekrutacja trwa do 25 kwietnia 2023 r. Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Program skierowany jest do osób mieszkających na terenie Warszawy: Dzieci do roku życia z orzeczeniem o […]

więcej
16 lutego 2023
Program SAM – Dostępne mieszkanie rozszerzony o dzieci poniżej 16 roku życia

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, zgodnie z którymi o udział w programie mogą ubiegać się dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka. Dofinansowanie w ramach programu dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania […]

więcej
Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność