Aktualności

16 stycznia 2023
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami i Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 r.

23 grudnia 2022 r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował listę rekomendowanych ofert w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023, zaś w dniu 30 grudnia 2022 r. oferty w ramach programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z […]

więcej
30 listopada 2022
Program S-A-M moduł „Dostępne mieszkanie”

Samorządy powiatowe we współpracy z PFRON realizują program ,,Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”. Moduł ,,Dostępne mieszkanie’’ kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają w mieszkaniu bariery ograniczające w codziennym funkcjonowaniu. Program zakłada możliwość uzyskania dofinansowania  do zmiany mieszkania celem zapewnienia dostępności architektonicznej. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami: posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie […]

więcej
15 lipca 2022
Bezpłatne konsultacje medyczne dla dzieci w wieku 2 – 5 lat

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne PRO AUTISM uruchomiło punkt bezpłatnych konsultacji. Oferta adresowana jest do dzieci w wieku od 2 do 5 lat, które nie posiadają diagnozy medycznej. Rodzice niepokojący się rozwojem swoich dzieci mogą zgłaszać się pod numerem telefonu:  602 787 584. Celem konsultacji jest ustalenie bądź wykluczenie wskazań do pogłębionej diagnozy medycznej. Specjaliści Centrum Pro Autism […]

więcej
16 maja 2022
Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności wydłużona w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

W dniu 16 maja 2022 r. na obszarze Polski został odwołany stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (podstawę prawną znajdziesz tutaj). Jednocześnie z dniem 16 maja 2022 r. do odwołania na obszarze Polski został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (podstawę prawną znajdziesz tutaj). W związku z powyższym wszystkie […]

więcej
1 kwietnia 2022
Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 w Warszawie

Od 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się realizacja opieki wytchnieniowej w formie całodobowego wsparcia w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. Realizowana w formie 7- lub 14-dniowych pobytów usługa jest w całości finansowana ze środków funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Celem opieki wytchnieniowej jest: wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi […]

więcej
31 grudnia 2021
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w 2022 roku

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego i jest realizowany przez: jednostki samorządu terytorialnego, które zawnioskowały i uzyskały środki; organizacje pozarządowe, które otrzymały granty. Nadzór nad Programem sprawuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Planowane środki przeznaczone na realizację Programu w 2022 r. wynosiły 150 mln zł, jednakże z uwagi na wnioskowane […]

więcej
18 października 2021
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Animo realizuje projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami (więcej informacji znajdziesz tutaj). Z pomocy świadczonej w ramach projektu mogą skorzystać: osoby z niepełnosprawnościami na różnym tle doświadczające nadmiernego lęku, osoby z grupy ryzyka w związku z występowaniem koronawirusa, osoby o skłonności do nadmiernego przeżywania lęku, osoby starsze i samotne, osoby z trudną […]

więcej
30 sierpnia 2021
CUS nadal przyjmuje wnioski na przewozy stałe w Warszawie w 2021r.

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” nadal przyjmuje wnioski na specjalistyczny przewóz osób z niepełnosprawnościami (tzw. „kursy stałe”), organizowany przez m.st. Warszawa. Przewozy stałe realizowane są w od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00 (godz. 22.00 zakończenie kursu), minimum 4 dni w tygodniu przez 4 tygodnie w miesiącu (z wyłączeniem dni świątecznych). Miesięczny koszt abonamentu za przejazdy stałe […]

więcej
22 lipca 2021
Opublikowano listy samorządów, które realizują Program „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikował na swojej stronie internetowej listy jednostek samorządu terytorialnego, które podpisały umowy i realizują Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (kliknij tutaj) oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 (kliknij tutaj). Na 2857 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (w tym 2477 gmin oraz 380 powiatów), 678 […]

więcej
14 czerwca 2021
Program "Sportowo blisko domu do 2025"

W ramach Strategii #Warszawa2030  zostały wyznaczone 4 cele strategiczne: Odpowiedzialna wspólnota Wygodna lokalność Funkcjonalna przestrzeń Twórcze środowisko Aby zrealizować cel strategiczny #2 wyznaczono 4 cele operacyjne: 2.1 Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań |  2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu |  2.3. Korzystamy z usług blisko domu |  2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla […]

więcej
Copyright  © 2021. Strona stworzona przez Fundację Webdone we współpracy z pk4design.pl 

Dostępność